САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


Монографія

Розвиток банківської системи України / За ред. д-ра екон. наук О.І.Барановського. – К.: Ін-т екон. та прогнозув., 2008. – 584 с. ISBN 978–966–02–4563–7

ISBN 978–966–02–4563–7


У монографії визначено сутність фінансового посередництва, його функції й моделі, посередницьку роль банків України на фінансовому ринку. Визначено теоретичні, інституційні засади інтеграції й розвитку банківського, промислового та страхового капіталів. Викладено теоретико-методологічні засади регулювання й нагляду в банківській сфері, стан і проблеми їх організації в Україні та напрями вдосконалення, інструментарій для прийняття рішень з питань грошово-кредитної політики, проблеми валютного контролю в банківському секторі й регулювання присутності іноземного капіталу у вітчизняній банківській системі. Висвітлено сутність, чинники й індикатори фінансової безпеки комерційних банків і банківської системи в цілому, загрози їй. Запропоновано концептуальні засади фінансової безпеки комерційних банків в Україні.
Робота є результатом наукових досліджень, виконаних Інститутом економіки та прогнозування НАН України в 2004–2007 рр.
Для фахівців з питань банківської справи, вчених-економістів, викладачів та студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.Ціна: 40,00 грн, без ПДВ
Продано
-->