САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


Монографія

Луніна І. О.

Луніна І.О. Державні фінанси України в перехідний період [Текст] : монографія / І. О. Луніна ; Національна академія наук України, Ін-т економічного прогнозування. - Харків : Форт, 2000. - 296 с. ISBN 966-02-1590-8

ISBN 966-02-1590-8


Монографію присвячено дослідженню ключових проблем державних фінансів України. Розглянуто зміну функцій держави на етапі переходу до ринку, фактори впливу на рівень державних видатків, теоретичні аспекти формування раціональної системи оподаткування та тенденції зміни податкових систем промислово розвинутих країн. Дано оцінку рівня податкових вилучень і міжгалузевого розподілу податкового навантаження в Україні при чинному податковому законодавстві.
Основну увагу приділено проблемам вибору ефективних форм державної підтримки підприємств в умовах перехідної економіки. Визначено позитивні та негативні риси однієї з форм державної підтримки підприємств при обмеженості внутрішніх заощаджень – іноземних кредитів під гарантію уряду. Проаналізовано практику і проблеми формування місцевих бюджетів України, дано змістовний аналіз теоретичних засад і економічних критеріїв децентралізації компетенцій у вирішенні державних завдань у демократичних суспільствах, які і покладено в основу пропозицій щодо формування виваженої концепції міжбюджетних відносин в Україні.
Книга буде корисною для фахівців у галузі державних фінансів – працівників органів державної влади, науковців, економістів-практиків, викладачів і студентів вузів.Продано
-->