САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


Монографія

Державні цільові програми та упорядкування програмного процесу в бюджетній сфері/ Національна академія наук України, Ін-т економіки та прогнозування; ред. : В. М. Геєць. - К.: Наукова думка, 2008. - 384 с. - (Проект Наукова книга) ISBN 978-966-00-0749-9

ISBN 978-966-00-0749-9


Розглянуто тенденції та особливості використання державних цільових програм у бюджетній сфері України. З урахуванням досвіду зарубіжних країн, що активно застосовують методи бюджетного програмування на практиці, запропоновано методичні підходи та механізм контролю реалізації державних цільових програм у бюджетному процесі, обгрунтовано пропозиції з удосконалення нормативно-правового забезпечення складання бюджету в програмно-цільовому форматі. З використанням розроблених методичних підході виконано аналітичне оцінювання реалізації державних цільових програм в Україні за попередні роки та підготовлено пропозиції для упорядування процесу бюджетного програмування.Продано
-->