САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


Монографія

Державна підтримка агросфери: еволюція, проблеми / Бородіна О.М., Киризюк С.В., Попова О.Л. та ін.; За ред. д-ра екон. наук О.М.Бородіної; Ін-т екон. та прогнозув. НАНУ. – К., 2008. – 264 с.: рис., табл. ISBN 978–966–02–4926–4

ISBN 978–966–02–4926–4


Монографія присвячена розробці концептуальних засад розвитку системи державної підтримки аграрного сектора економіки України в умовах глобалізації з урахуванням еволюційних змін у міжнародній протекціоністській практиці. Наведено результати комплексного аналізу обсягів бюджетних витрат на сільське господарство; здійснено оцінку ефективності системи підтримки в міжнародних співставленнях; показано вплив окремих програм підтримки на результативність функціонування сільськогосподарських товаровиробників та агросфери в цілому. Значну увагу приділено формуванню регіональних підходів до розбудови системи підтримки в контексті глобалізаційних тенденцій та змін клімату.
Запропоновано комплекс заходів науково-методичного та прикладного спрямування щодо змін у системі державної підтримки аграрного сектора України в умовах членства в СОТ.
Книга розрахована на науковців, державних службовців, фахівців агропродовольчого сектора, викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.Ціна: 32,00 грн, без ПДВ
Продано
-->