САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


Монографія

Фінансово-монетарні важелі економічного розвитку: В 3 т. / За ред. чл.-кор. НАН України А.І.Даниленка. – К.: Фенікс, 2008. (продається тільки комплектом) ISBN 978–966–651–625–4 Т. 3: Фінанси підприємств: тенденції, стан і проблеми управління. – К.: Фенікс, 2008. – 308 с. ISBN 978–966–651–628–5

ISBN 978–966–651–625–4 ISBN 978–966–651–628–5


Розглянуто сутність фінансів підприємств, їх особливості та актуальні проблеми в Україні. Визначено пріоритети у фінансовій політиці підприємств, від яких залежить їх фінансовий потенціал і довгострокова фінансова стійкість. Сформульовано методичні підходи до визначення фінансової стійкості підприємств і проаналізовано сучасні тенденції показників фінансового стану підприємств у промисловості України. Визначено чинники, що обумовлюють збитковість промислових підприємств. Виявлено основні проблеми організації фінансового планування на промислових підприємствах і запропоновані заходи щодо розвитку фінансового планування на цьому рівні.
На основі дослідження досвіду застосування методів антикризового фінансового управління, контролінгу та вартісного підходу до управління фінансами в зарубіжних країнах обґрунтовано доцільність їх запровадження в процесі удосконалення управління фінансами підприємств в Україні.
Здійснено оцінку ролі банків у розвитку економіки України. Комплексно розглянуто роль ринку цінних паперів у системі фінансового забезпечення економічного розвитку України.
Для науковців, державних службовців, викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.Вартість тритомника - 95,00 грн, без ПДВ
 Купити
-->