САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


Монографія

Фінансово-монетарні важелі економічного розвитку: В 3 т. / За ред. чл.-кор. НАН України А.І.Даниленка. – К.: Фенікс, 2008. (продається тільки комплектом) ISBN 978–966–651–625–4 Т. 2: Механізми грошового та фондового ринків і їх вплив на розвиток економіки України. – К.: Фенікс, 2008. – 442 с. ISBN 978–966–651–627–8

ISBN 978–966–651–625–4 ISBN 978–966–651–627–8


У другому томі монографії узагальнено теоретико-методологічні погляди на роль грошово-кредитної політики в системі регулювання економічного розвитку на рубежі XX–XXI ст., комплексно досліджено макро- і мікроекономічні аспекти її реалізації в Україні. Розкрито механізми впливу валютно-курсової політики НБУ на макро- і мікропроцеси.
Здійснено оцінку ролі банків у розвитку економіки України. Комплексно розглянуто роль ринку цінних паперів у системі фінансового забезпечення економічного розвитку України.
Для фахівців з питань грошово-кредитної політики, банківської справи, вчених-економістів, викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.Вартість тритомника - 95,00 грн, без ПДВ
 Купити
-->