САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


Монографія

Фінансово-монетарні важелі економічного розвитку: В 3 т. / За ред. чл.-кор. НАН України А.І.Даниленка. – К.: Фенікс, 2008. (продається тільки комплектом) ISBN 978–966–651–625–4 Т. 1: Фінансова політика та податково-бюджетні важелі її реалізації. – К.: Фенікс, 2008. – 468 с. ISBN 978–966–651–626–1

ISBN 978–966–651–625–4 ISBN 978–966–651–626–1


Розглядаються теоретико-методологічні та практичні аспекти формування і реалізації фінансової політики, у тому числі формування та використання фінансового потенціалу України. З огляду на світовий досвід проведення ефективної податкової політики, аналізуються наявні проблеми та пропонуються напрями реформування податкової системи. Досліджуються теоретичні основи формування бюджетної політики та визначаються принципи ефективного розподілу бюджетних видатків. Висвітлюються питання збалансованості доходів і видатків, проблемні питання місцевих бюджетів. Особлива увага приділяється питанням формування ефективної боргової політики. Аналізується сучасний стан фінансової безпеки України, гарантування якої визначається як важлива складова фінансової політики.
Для науковців, державних службовців, викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.Вартість тритомника - 95,00 грн, без ПДВ
 Купити
-->