САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


Монографія

Письменна У.Є. Ринки електричної і теплової енергії в Україні: структура, ціноутворення і регулювання / Уляна Євгенівна Письменна ; НАН України, Ін-т екон. та прогнозув. - К., 2008. - 208 с. : табл., рис. ISBN 978–966–02–5102–1

ISBN 978–966–02–5102–1


Монографія висвітлює широке коло питань, пов'язаних з економічними аспектами функціонування ринків електричної і теплової енергії, зокрема ціноутворенням, регулюванням ринків, трансформацією їх структурних моделей, наслідками змін форм власності їх суб'єктів. Запропоновано економічні механізми посилення дієвості регуляторної політики для збільшення ефективності діяльності суб'єктів ринків електричної і теплової енергії.
Книга може бути корисною для науковців, працівників державних органів управління, практиків у сфері регулювання паливно-енергетичних ринків, викладачів ВНЗ, аспірантів, студентів і читачів, зацікавлених питаннями розвитку та регулювання ринків енергоресурсів.Ціна: 18,00 грн, без ПДВ
Продано
-->