САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


Монографія

Корнєєв В. В.

Корнєєв В.В. Фінансові посередники як інститути розвитку. – К.: Основа, 2007. – 192 с. ISBN 966–699–187–Х

ISBN 966–699–187–Х


У монографії досліджуються теоретико-прикладні проблеми становлення інституту фінансового посередництва в Україні.
Обґрунтована тенденція еволюції фінансових ринків як ринків фінансових послуг. Розкрита інституційна роль фінансових посередників - банків і небанківських фінансових установ при формуванні клієнтоорієнтованої економіки. Проаналізовані особливості надання і споживання послуг у вітчизняному фінансовому секторі, різновиди та інструментарій фінансового посередництва. Представлені методологічні принципи і перспективи розвитку ринку фінансових послуг України.
Книгу адресовано дослідникам-науковцям, практикам фінансового бізнесу, працівникам державних структур, викладачам та студентам ВНЗ.Продано
-->