САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


Монографія

Геєць В. М.

Геєць В. М. Нестабільність та економічне зростання [Текст] : монографія / В. М. Геєць ; Національна академія наук України, Ін-т економічного прогнозування. - К. : Ін-т економ. прогноз. НАН України, 2000. - 344 с. ISBN 966-02-1586-X

ISBN 966-02-1586-X


В монографії вперше зроблено системні узагальнення теоретичного і практичного характеру стосовно забезпечення розвитку за умов нестабільності. Йдеться не тільки про інструменти інвестиційної політики, а розглядається сукупність таких складових як: зовнішні запозичення, макро- та мікроекономічні підходи до реструктуризації підприємств, політика розширення внутрішнього ринку, соціогуманізовані перетворення в економіці і суспільстві, інноваційна політика, інструменти грошово-кредитної політики, що впливають на економічне зростання за умов нестабільності. Вихідним положенням монографії є твердження та доведення насамперед про те, що нестабільність – це іманентна властивість економічного розвитку, і саме тому ставиться питання про наукове визначення та використання цієї властивості для цілей економічного зростання.
Робота є результатом досліджень, проведених автором протягом 1997–2000 рр. в Інституті економічного прогнозування Національної академії наук України.
Для науковців, працівників державного апарату управління, аспірантів та студентів старших курсів економічних спеціальностей вищих учбових закладів.Продано
-->