САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


Монографія

Венгер В. В.

Венгер В.В. Регулювання діяльності природних монополій: теорія і практика. - К.: Ін-т екон. та прогнозув., 2007. - 204 с. ISBN 978–966–02–4231–9

ISBN 978–966–02–4231–9


Монографію присвячено питанням державного регулювання діяльності природних монополій. Розглядаються поняття, сутність і причини виникнення природних монополій. Багато уваги приділено світовому досвіду щодо організаційних форм і методів регулювання їх діяльності. Розкрито сучасний стан і тенденції розвитку природних монополій в Україні. Проаналізовано існуючий організаційно-економічний механізм державного контролю за цінами на зазначених ринках. Запропоновано напрями удосконалення інституційного забезпечення державного регулювання діяльності природних монополій в Україні.
Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів, а також усіх, хто цікавиться державним регулюванням природних монополій у трансформаційній економіці.Продано
-->