САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


Монографія

Стратегічні виклики ХХІ століття суспільству та економіці України: В 3 т. / За ред. акад. НАН України В.М.Гейця, акад НАН України В.П.Семиноженка, чл.-кор. НАН України Б.Є.Кваснюка. – К.: Фенікс, 2007. (продається тільки комплектно) ISBN 978–966–651–440–3 Т. 3: Конкурентоспроможність української економіки (556 c.) ISBN 978–966–651–443–4

ISBN 978–966–651–440–3 ISBN 978–966–651–443–4


У монографії узагальнено теоретико-методологічні погляди на конкуренцію та конкурентоспроможність на рубежі ХХ–ХХІ ст., комплексно досліджено макро- і мікроекономічні, галузеві, регіональні та міжнародні аспекти конкурентності. При цьому аналіз макроекономічного зрізу конкуренції вперше подається з використанням даних Національних рахунків і міжгалузевого балансу України стосовно структури і пропорцій валової доданої вартості по країні та по видах економічної діяльності, валового випуску товарів і послуг. Вперше зроблено мікроекономічні оцінки конкуренції на товарних ринках, побудовані на основі анкетування близько 1000 українських підприємств.
Для фахівців з питань макроекономіки, вчених-економістів, викладачів та студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.Вартість тритомника - 120,00 грн, без ПДВ
Продано
-->