САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


Монографія

Стратегічні виклики ХХІ століття суспільству та економіці України: В 3 т. / За ред. акад. НАН України В.М.Гейця, акад НАН України В.П.Семиноженка, чл.-кор. НАН України Б.Є.Кваснюка. – К.: Фенікс, 2007. (продається тільки комплектно) ISBN 978–966–651–440–3 Т. 2: Інноваційно-технологічний розвиток економіки (564 c.) ISBN 978–966–651–442–7

ISBN 978–966–651–440–3 ISBN 978–966–651–442–7


У томі 2 монографії розглянуто концептуальні засади інноваційно-технологічного розвитку і наведено результати аналізу науково-технологічної та інноваційної сфери в цілому та галузей наукомісткого промислового виробництва зокрема. Здійснено оцінку організаційного та інвестиційного ресурсу технологічного розвитку економіки на рівні корпоративних структур, регіональному рівні і вказано на особливості технологічного розвитку підприємств. Запропоновано сценарії технологічного розвитку та механізми інноваційної і промислово-технологічної політики України в частині відповідей на основні виклики глобального розвитку суспільства та економіки.
Для науковців, державних службовців, викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.Вартість тритомника - 120,00 грн, без ПДВ
Продано
-->