САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


Монографія

Стратегічні виклики ХХІ століття суспільству та економіці України: В 3 т. / За ред. акад. НАН України В.М.Гейця, акад НАН України В.П.Семиноженка, чл.-кор. НАН України Б.Є.Кваснюка. – К.: Фенікс, 2007. (продається тільки комплектно) ISBN 978–966–651–440–3 Т. 1: Економіка знань - модернізаційний проект України (544 с.) ISBN 978–966–651–441–0

ISBN 978–966–651–440–3 ISBN 978–966–651–441–0


Розглянуто сутність і характерні особливості економіки знань, перспективи формування якої в Україні розглядається як своєрідна відповідь на виклики ХХІ ст., які є результатом прискореної глобалізації світового як економічного, так і політичного простору. Обґрунтовано фактори, що впливають на реалізацію економіки знань в Україні. На основі вивчення досвіду зарубіжних країн, що обрали шлях формування знаннєвої економіки, висвітлено індикатори та показники оцінки результативності такої економіки. Виходячи із наявного освітнього та науково-технічного потенціалів обґрунтовано заходи державної політики, що сприятимуть ефективності економічних перетворень та становленню національної інноваційної системи України як основи інституційного забезпечення економіки знань. Сформульовані на концептуальному рівні основні положення інформаціологічної економіки, яка розглядається як нова парадигма економіки знань.
Для науковців, державних службовців, викладачів, аспірантів та студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.Вартість тритомника - 120,00 грн, без ПДВ
Продано
-->