САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


Монографія

Соціогуманітарний аспект інноваційно-технологічного розвитку економіки України / За ред. д-ра екон. наук Л.І.Федулової. – К.: Ін-т екон. та прогнозув., 2007. – 472 с. ISBN 978–966–02–4448–1

ISBN 978–966–02–4448–1


У монографії розглянуто методологічні засади соціальної спрямованості технологічного розвитку економіки та науково-методологічні аспекти глобалізації світової економіки. Дано оцінку стратегічному управлінню інтелектуальним ресурсом суспільства та інноваційним процесам у споживчому сеткорі економіки України. Запропоновано механізми та інструменти формування державної політики у напрямі науково-технологічного забезпечення соціально-економічного розвитку.
Для науковців, державних службовців, викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.Ціна: 28,00 грн, без ПДВ
Продано
-->