САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


Монографія

Структурна гармонізація економіки України як чинник економічного зростання / За ред. д-ра екон. наук І.В.Крючкової. – К.: Експрес, 2007. – 520 с. ISBN 978–966–8674–11–2

ISBN 978–966–8674–11–2


У монографії комплексно досліджено структурні процеси в економіці та їх зв’язок із економічною динамікою. Розглянуто теоретико-методологічні аспекти трансформаційних змін, економічних циклів та закономірності в формуванні макропропорцій у агрегатах ВВП, виробництві за видами економічної діяльності, структуруванні підприємств тощо. Особливу увагу приділено структурним зрушенням, що супроводжують процес трансформації постсоціалістичних економік у ринкові, моделюванню впливу структурних змін на динаміку ВВП та обґрунтуванню параметрів макроструктурної гармонізації. У практичній площині з врахуванням міжнародного досвіду надано конкретні рекомендації щодо структурної політики Уряду в Україні.
Для фахівців із питань макроекономіки, вчених-економістів, викладачів і студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.Ціна: 42,00 грн, без ПДВ
Продано
-->