САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


Монографія

Інфляція та фінансові механізми її регулювання / За ред. чл.-кор. НАН України А.І.Даниленка. – К.: Ін-т екон. та прогнозув., 2007. – 400 с. ISBN 978–966–02–4362–0

ISBN 978–966–02–4362–0


Уперше в Україні системно розглянуто теоретичні і практичні питання сутності оцінки та методів контролю і регулювання інфляції. Глибоко проаналізовано міжнародний дослід контролю за інфляцією та особливості монетарних устроїв країн, які запровадили пряме таргетування інфляції. Охарактеризовано цінову динаміку та визначено прогноз інфляції в Україні на найближчі роки. Розглянуто фінансово-монетарні та цінові важелі регулювання рівня цін, у тому числі якщо їх зростання відбувається за рахунок впливу немонетарних факторів.
Для науковців, викладачів, аспірантів, державних службовців.Ціна: 20,00 грн, без ПДВ
Продано
-->