САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


Монографія

Небрат В.В. Українська фінансова думка другої половини ХIХ – початку ХХ століть. – К.: Ін-т екон. та прогнозув., 2007. – 224 с. ISBN 978–966–02–4566–2

ISBN 978–966–02–4566–2


У монографії досліджуються історико-методологічні проблеми становлення фінансової науки як самостійної галузі знання та внесок українських економістів другої половини ХIХ – початку ХХ ст. у розвиток теорії та історії фінансів, теоретичну розробку питань грошово-кредитної та фінансової політики.
Проаналізовано історичні умови та теоретичні витоки розвитку вчення про фінанси в українській економічній думці. Розглянуто головні напрями досліджень. Визначено національні особливості проблематики та методології фінансових досліджень, обґрунтовано положення про формування наприкінці ХIХ – на початку ХХ ст. української наукової школи фінансів.
Книгу адресовано дослідникам-науковцям, викладачам, аспірантам і студентам економічних спеціальностей вищих закладів освіти, усім, хто цікавиться економічною історією та історією науки.Ціна: 20,00 грн, без ПДВ
Продано
-->