САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


Монографія

Корпоративні структури в національній інноваційній системі України / За ред. д-ра екон. наук Л.І. Федулової. – К.: вид-во УкрІНТЕІ, 2007. – 812 с. ISBN 978–966–479–001–4

ISBN 978–966–479–001–4


Розглянуто концептуальні засади розвитку корпоративних структур і наведено результати системного аналізу інноваційної спрямованості корпоративного сектора економіки України. Здійснено оцінку інноваційного та інвестиційного ресурсів корпоративних структур на макро- та регіональному рівні і виявлено та обгрунтовано тенденції їх розвитку. Запропоновано комплекс методичних та організаційних заходів щодо посилення впливу держави на забезпечення ролі великих корпоративних структур як ключової складової національної інноваційної системи.
Для науковців, державних службовців, викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.Ціна: 52,00 грн, без ПДВ
Продано
-->