САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


Монографія

Моделі ендогенного зростання економіки України / За ред. д-ра екон. наук М.І.Скрипниченко. – К.: Ін-т екон. та прогнозув., 2007. – 576 с.: рис., табл. ISBN 978–966–02–4567–9

ISBN 978–966–02–4567–9


Системне розкриття ознак та складових модернізаційного проекту подальшого розвитку української економіки і суспільства розглядається водночас і як складова природного історичного процесу і як керований процес, основним механізмом якого на даному етапі розвитку є процеси ендогенного характеру, пов’язані з послідовною трансформацією нового знання в буденне, що є визначальною складовою суспільного життя. Відповідно розроблено секторальні макромоделі та їх інтеграція в оригінальній модельній конструкції розширеної виробничої функції за ендогенізованими факторами економічного розвитку, яка складається з індексів інтегральних показників (виробничого, людського, науково-технологічного, фінансового, зовнішньоекономічного) за підходами побудови моделей ендогенного зростання в умовах економіки України.
Система макромоделей ендогенного зростання економіки України ув’язана з усіма основними сферами національного господарства і призначена для імітаційного прогнозування згідно із заданими сценаріями вибору ефективної економічної політики в контексті забезпечення стратегії соціально-економічного розвитку України, орієнтованої на стабільне економічне зростання.
Для науковців, викладачів, аспірантів і студентів економічних вузів, фахівців у сферах економічного планування та прогнозування.Ціна: 35,00, без ПДВ
Продано
-->