САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


Монографія

Баліцька В. В.

Баліцька В.В. Капітал підприємств України: тенденції, пріоритети / Ін-т екон. та прогнозув. - К., 2007. - 480 с.: рис., табл. ISBN 978–966–02–4565–5

ISBN 978–966–02–4565–5


У монографії на основі широкого статистичного матеріалу визначені та проаналізовані основні тенденції формування вартісних величин і структурних пропорцій капіталу підприємств у цілому по економіці та за основними видами діяльності за період ринкової трансформації України. Розраховані показники фінансової спроможності суб’єктів ринку, що характеризують позицію підприємств на макроекономічному рівні. Здійснено аналіз стану генерування грошових потоків галузями, рівня дохідності та інвестиційних ресурсів підприємств. Особлива увага приділена монетарній і фіскальній системі України та їх впливу на процеси капіталоутворення суб’єктів господарювання України.
Для науковців, державних службовців, викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.
При підготовці монографії використано довідкові матеріали Державного комітету статистики України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України, Національного банку України, Державної податкової адміністрації України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Інституту економіки та прогнозування НАН України, Науково-дослідного економічного інституту Міністерства економіки України, інші офіційні матеріали.Ціна: 35,00 грн, без ПДВ
Продано
-->