САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


Монографія

Юхимець Р. С.

Ринки природного газу України та ЄС: лібералізація та інтеграція : монографія / Р.С. Юхимець ; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». – К., 2021. – 196 с.: табл., рис.

ISBN 978-966-02-9683-1


Монографія присвячена науковому обґрунтуванню змін засад регулювання ринків газу в умовах трансформації національних моделей енергоринку в напрямі лібералізації та подальшої інтеграції у єдиний європейський енергетичний простір. Обґрунтовано вплив інтеграційних факторів на трансформацію організаційної та функціональної структури ринків природного газу України та ЄС. Узагальнено основні фактори, що можуть становити бар’єри для розвитку конкуренції на національних газових ринках.
Видання може бути корисним для науковців, працівників державних органів управління, викладачів ВНЗ, аспірантів, студентів і тих, хто цікавиться питаннями трансформації національних газових ринків.Ціна: 50 грн
 Купити
-->