САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


Монографія

Україна у вимірі економіки знань / За ред. акад. НАН України В.М.Гейця. – К.: Основа, 2006. – 592 с. ISBN 966–699–144–6

ISBN 966–699–144–6


Розглянуто сутність і характерні особливості економіки знань; обґрунтовано фактори, що впливають на її реалізацію в Україні. На основі вивчення досвіду зарубіжних країн, що обрали шлях формування знаннєвої економіки, висвітлено індикатори та показники оцінки результативності такої економіки. Виходячи із наявного освітнього та науково-технічного потенціалу обґрунтовано заходи державної політики, що сприятимуть ефективності економічних перетворень та становленню національної інноваційної системи України як основи інституційного забезпечення економіки знань.
Для науковців, державних службовців, викладачів, аспірантів та студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.Ціна: 40,00 грн, без ПДВ
Продано
-->