САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


Монографія

Шаров О. М.

Грошова глобалізація. Історіософський трактат з питань геоекономічного поширення грошових відносин : монографія / Олександр Миколайович Шаров ; НАН України, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України». – К., 2020. – 680 с.

ISBN 978-966-922-191-9


У виданні розглядаються питання хриматогенезу – появи та поширення грошей і грошових відносин в геоекономічному просторі: з моменту виникнення грошей і до повної монетизації усієї населеної території планети. Автор висвітлює основні події у розвитку грошових відносин та їх вплив на загальні процеси економічної глобалізації, включаючи встановлення у різних країнах та регіонах світу біметалічної та золотомонетної системи грошового обігу, перехід від золотого стандарту до кредитно-грошових систем, створення Бреттон-Вудської валютної системи, валютних інтеграційних об’єднань тощо.
Наукова робота розрахована на вчених-економістів, спеціалістів з економічної історії та географії, аспірантів, а також рекомендується для використання студентами економічних спеціальностей (насамперед при підготовці за спеціальностями «Міжнародні економічні відносини», «Грошовий обіг та кредит», «Банківська справа» та «Фінанси»). Купити
-->