САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


Монографія

Артемова Т.И. Стоимость и цена: логико-исторический процесс формообразования. - К.: Основа, 2006. - 448 с. (на рус. языке) ISBN 966–699–173–Х

ISBN 966–699–173–Х


У монографії досліджено логіко-історичний процес формоутворення вартості і ціни як розгортання поняття і відносин економічної цінності. Економічна цінність визначається як благо (економічний інститут), єдине в троякій певності граничної корисності, вартості і ціни, і розкривається за допомогою розмежування її субстанції, джерела, форми, міри.
Послідовно розвиваючи наукову гіпотезу про взаємозв’язок відносин вартості і буття економічного простору-часу, автор виявляє передумови формування методології релятивістської економічної науки, що здатна дієво перетворювати господарські підвалини суспільного життя.
У світі теорії економічної цінності актуалізований історичний діалог наукових шкіл, просвітлені методологічні аспекти концепцій ціни виробництва Д.Рікардо, перетворених економічних форм К. Маркса, стандартного товару П.Сраффи та ін. у контексті їх внеску в обґрунтування інституційних передумов загальної економічної рівноваги і стійкого розвитку господарської системи, у тому числі в умовах ринкової трансформації інверсійного типу.
Виявлено зміст інституціоналізму в широкому розумінні – у взаємозв’язку з трудовою теорією вартості і маржиналізмом – як класичного напряму в економічній науці. Його засновником є А.Сміт, найвидатнішими представниками – Д.Рікардо, А.Маршалл, Дж.Кейнс, П.Сраффа, Дж.Робінсон.
Ключові поняття: гранична корисність, вартість, ціна, економічна цінність, економічне благо як інститут, загальна економічна рівновага, стійкий розвиток господарської системи, методологія економічної науки, релятивістська політична економія.
Для фахівців у галузі економічної теорії, політичної економії, теорії вартості, викладачів і студентів економічних вузів.Ціна: 35,00 грн, без ПДВ
Продано
-->