САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


Монографія

Кричевська Т. О.

Кричевська Т.О. Довіра у грошово-кредитній сфері: логіко-історичне дослідження : монографія / Тетяна Олександрівна Кричевська ; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». – К., 2020. – 504. с.

ISBN 978-966-02-9219-2


У монографії розкрито логіко-історичний процес розвитку інституту довіри у грошово-кредитній сфері. Розглянуто довіру в історичних формах обміну (від синкретичного обміну до грошових систем і систем криптовалют). Показано логічну обумовленість і конкретно-історичні форми інституціоналізації кредитних функцій, фінансування промислового розвитку, національних моделей банківських систем як фінансової основи суспільної інтеграції, особливості виникнення і розвитку функцій центральних банків, інститутів монетарного стандарту і монетарного режиму. Державне регулювання у грошово-кредитній сфері оцінено через його роль у реалізації суспільного договору. Виділено етапи розвитку інституційних форм забезпечення довіри до грошової одиниці і банківської системи. З'ясовано, що в умовах глобалізації і фінансової лібералізації інститути грошово-кредитної сфери мають тенденцію до універсалізації, що може мати як позитивні, так і негативні наслідки у різних інституційних умовах. Знайти оптимальні рішення можна лише за цілеспрямованої державної політики, яка спирається на знання логіки та конкретно-історичної специфіки розвитку грошово-кредитної сфери.Ціна: 90 грн
 Купити
-->