САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


Монографія

Дюканов В.Г., Дюканова О.В. Механізми Кіотського протоколу: досвід та перспективи для України. – К.: Фенікс, 2006. – 160 с. ISBN 966–651–388–9

ISBN 966–651–388–9


Монографію присвячено дослідженню перспектив використання механізмів Кіотського протоколу для модернізації національної економіки з метою підвищення її енергоефективності та конкурентоспроможності.
Особливу увагу приділено аналізу сучасних вуглецевих ринків і фондів: розглянуто етапи їхнього становлення, розвитку та ролі в сучасній кліматичній політиці країн ОЕСР. Показано, яким чином ця політика впливає на структурні зміни в економіці України. Визначено ключові проблеми, які перешкоджають гармонізації кліматичної політики України і країн Заходу.
Окремий розділ присвячено стратегії України на глобальному ринку парникових газів. За результатами дослідження зроблено висновки та рекомендації щодо подолання інвестиційних та інституційних перешкод на шляху до повномасштабної участі України в Кіотських механізмах.
Для фахівців з питань макроекономіки, кліматичної політики та природокористування, вчених-економістів, викладачів та аспірантів економічних та природничих факультетів університетів.Ціна: 18,00 грн, без ПДВ
Продано
-->