САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


Монографія

Л62 Лір В.Е. Імперативи та детермінанти енергетичної політики сталого розвитку : монографія / Віктор Еріхович Лір ; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». – К., 2018. – 488 с., табл. – 26, рис. – 81.

ISBN 978-966-02-8580-4


У монографії розглянуто проблему формування та реалізації енергетичної політики в умовах актуалізації концепції сталого розвитку. Представлено еволюцію наукової думки щодо можливостей збалансування зростаючих потреб людства та доступних природних ресурсів. Виявлені закономірності зміни енергетичних парадигм та з’ясовані причини виникнення енергетичних криз. Встановлені імперативи та визначені детермінанти національної енергетичної політики відповідно як похідні цілей та завдань сталого розвитку. Визначені тенденції та чинники зміни структурних пропорцій енергетичних балансів світового та національного господарств, здійснено індикативний аналіз енергоефективності та енергетичної безпеки України у порівнянні з іншими країнами. Проведено компаративний аналіз особливостей формування та розвитку ринків окремих видів енергоресурсів. Проаналізовано вплив соціальних та екологічних чинників на успішність проведення національної енергетичної політики. Означені напрями розвитку паливно-енергетичного комплексу та формування ринків енергоресурсів у контексті європейської інтеграції України.
Для працівників органів державного управління, наукових співробітників та дослідників, викладачів, аспірантів і студентів ВНЗ.Ціна: 70 грн
 Купити
-->