САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


Монографія

Український ринок праці: імперативи та можливості змін : колективна монографія / за наук. ред. д.е.н., проф. І.Л. Петрової, к.е.н. В.В. Близнюк ; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». – Електрон. дані. – К., 2018. – 356 с. – Режим доступу : http://ief.org.ua/docs/mg/306.pdf

ISBN 978-966-02-8720-4 (електронне видання)


У монографії виявлено основні тенденції розвитку вітчизняного ринку праці, показано причини його кризового стану, визначено імперативи подальшого розвитку (ефективну зайнятість, політику адекватної оплати праці; створення гідних робочих місць, випереджальне зростання продуктивності праці, інноваційні процеси у сфері праці). Проаналізовано структурно-динамічні зміни на ринку праці, визначено їх якісні та кількісні параметри і ризики, пов’язані зі структурними та циклічними змінами в економіці та на ринку праці.
Досліджено інноваційний сегмент ринку праці, встановлено імперативи та можливі сценарії його розвитку, розкрито зміст нових форм зайнятості, розроблено пакет заходів щодо регулювання ринку інноваційної праці в Україні.
Реалізовано підхід до оцінювання та удосконалення політики регулювання доходів населення в контексті імперативу гідної оплати праці. Обґрунтовано ключові напрями гуманізації українського ринку праці як соціального імперативу: реформування системи освітньої та професійно-кваліфікаційної підготовки, розвиток соціального діалогу, соціалізацію умов праці.
Висвітлено глобалізаційну перспективу ринку праці України. Доведено вплив трудової міграції на трансформацію ринку праці.
Для науковців, органів державної та виконавчої влади, викладачів, аспірантів та студентів економічних спеціальностей, а також усіх, кого цікавлять проблеми імперативів розвитку та можливостей змін ринку праці в Україні. Купити
-->