САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


Монографія

Степанова О.В. Фінансування соціальних функцій держави в умовах трансформації фіскального простору : монографія / Олена Вікторівна Степанова; НАН України, ДУ "Ін-т екон. та прогнозув. НАН України". – К., 2018. – 376 с. ; табл., рис.

ISBN 978-966-02-8571-2


У монографії викладено теоретичні та методологічні засади фінансування соціальних функцій держави в умовах трансформації фіскального простору. Виявлено проблеми формування та використання фіскального простору для фінансування соціальних функцій держави, а також запропоновано принципи діагностики потенціалу фіскального простору для охорони здоров'я. Розроблено методологічні підходи до формування сценарних прогнозів впливу фінансування системи охорони здоров'я на стійкість державних фінансів на довгострокову та середньострокову перспективу в контексті становлення економіки довголіття та старіння населення. Обґрунтовано особливості децентралізації фіскального простору для фінансування соціальних функцій держави.
Для науковців-фахівців та працівників органів державного управління та місцевого самоврядування, фахівців з питань бюджету і фінансування системи охорони здоров'я та соціального захисту, викладачів, аспірантів, а також широкого кола читачів, які цікавляться означеною проблематикою.Ціна: 60 грн
 Купити
-->