САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


Монографія

Інтеграційні фактори трансформації інституційного середовища та структури ринків енергоресурсів України : кол. моногр. / [Подолець Р.З., Письменна У.Є. та ін.] ; за ред. канд. екон. наук Р.З. Подольця ; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогно-зув. НАН України». – К., 2017. – 208 c.

ISBN 978-966-02-8369-5


Монографія присвячена актуальним питанням трансформації енергетичних ринків та інших структурних реформ в енергетиці України, зумовлених активізацією інтеграційних процесів у Європі. Трансформаційні процеси розглянуто в контексті реалізації мотиваційних факторів міжнародної галузевої інтеграції, що формалізуються у конкретні інституціалізовані практики та покликані призвести до формування нової ефективної ринкової моделі господарювання. Економічна оцінка галузевих реформ виконана з використанням комплексу спеціалізованих економіко-математичних моделей.
Для науковців, працівників державних органів управління, викладачів ВНЗ, аспірантів, студентів.Ціна: 60 грн
Продано
-->