САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


Монографія

Корнівська В. О.

Корнівська В.О. Інститути фінансового посередництва в процесі формування інформаційно-мережевої економіки : монографія / Валерія Олегівна Корнівська ; НАН України, ДУ "Ін-т екон. та прогнозув. НАН України". – К., 2018. – 436 с., табл., рис.

ISBN 978–966–02–8570–5


У монографії представлено результати дослідження трансформацій інститутів фінансового посередництва у процесі впровадження нових принципів економічної діяльності в умовах формування інформаційно-мережевої економіки та транзиції капіталізму. Розкрито історичні умови інституціоналізації фінансового посередництва: дефіцит інформації та ліквідності, і на цій основі визначено первісне історичне економічне призначення фінансового посередництва, що полягає в оптимізації інформаційної асиметрії та забезпеченні ліквідності. Трансформації умов діяльності фінансових посередників у процесі становлення інформаційно-мережевої економіки через інформаційний профіцит та профіцит ліквідності вплинули на мотивації їх функціонування, спричинили кризу фінансового посередництва як такого та призвели до зміни його місця в системі економічних зв'язків. Інформаційно-мережева економіка кардинальним чином перетворює глибинні основи капіталістичного суспільства. В умовах інформаційного профіциту інституційно-ціннісні засади економічної діяльності відходять на другий план, при цьому базовими структуруючими елементами стають патерни – моделі поведінки. Новітні технології зумовлюють нівелювання ринкових механізмів економічної взаємодії та стають частиною нових організаційних засад, що звужують простір економічної свободи та відповідальності економічних суб'єктів, роблять їх операційну діяльність безальтернативною в рамках загальноприйнятих патернів.
Для фахівців у галузі економіки, викладачів і студентів економічного і соціально-гуманітарного спрямування.Ціна: 68 грн
 Купити
-->