САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


Монографія

Федулова Л. І.

Федулова Л.І. Технологічний розвиток економіки України. – К.: Ін-т екон. та прогнозув., 2006. – 628 с. ISBN 966–02–4147–Х

ISBN 966–02–4147–Х


У монографії розглянуто методологічні засади технологічного розвитку і наведено результати системного аналізу науково-технологічної сфери в цілому та галузей промислового виробництва зокрема. Здійснено оцінку організаційного та інвестиційного ресурсів технологічного розвитку економіки на рівні корпоративних структур, регіональному рівні і вказано на особливості формування технологічного менеджменту. Запропоновано механізми управління технологічним розвитком економіки України.
Для науковців, державних службовців, викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.Продано
-->