САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


Монографія

Відтворювальна динаміка економічних систем: інститути та діяльність : монографія / за ред. чл.-кор. Гриценка А.А. ; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». – Електрон. дані. – К., 2018. – 534 с. : табл., рис. – Режим доступу : http://ief.org.ua/docs/mg/297.pdf

ISBN 978-966-02-8654-2 (електронне видання)


Розкрито взаємозв’язок інститутів та економічної діяльності у відтворювальній динаміці економічних систем. Розроблено підходи до подолання соціально-економічних та інституційних суперечностей відтворювальної динаміки економічної системи України. Робота розкриває сутність та сучасні особливості відтворювальної динаміки та обґрунтовує закономірність початку процесу формування реконструктивного типу відтворення, яке поєднує просте, звужене й розширене відтворення різних складових економічної системи із домінуванням якісних перетворень над кількісними, зміною міри та критеріїв соціально-економічного розвитку і відкриває можливість використання негативних форм економічної динаміки – кризи, депресії і деструктивного зростання – для якісної перебудови структури економічної системи. На цій основі в роботі розкрито інституційні основи саморегулювання суспільного відтворення в умовах трансформаційних зрушень та глобальних змін у системі господарювання, характер циклічності відтворювальної динаміки, закономірності та особливості впливу фінансових, грошово-кредитних, зовнішньоекономічних відносин на відтворювальну динаміку економічних систем. Купити
-->