САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


Монографія

Розвиток інфраструктурних секторів як чинник реалізації пріоритетних напрямів економічної політики України : колективна монографія / за ред. Никифорук О.І. ; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». – Електрон. дані. – К., 2017. – 522 с. ; табл. рис. – Режим доступу : http://ief.org.ua/docs/mg/295.pdf

ISBN 978-966-02-8370-1 (електронне видання)


У колективній монографії детально проаналізовано основні завдання, напрями та пріоритети розвитку інфраструктурних (а саме транспортного та енергетичного) секторів вітчизняної економіки. Особлива увага зосереджена на детальному аналізі викликів, що постали перед секторами виробничої інфраструктури після підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, основними з яких є лібералізація, інституціональні зміни, модернізація та інтеграція інфраструктурних секторів. Досліджується ряд питань, пов’язаних з удосконаленням стратегічного управління, зростанням конкурентоспроможності та вдалим реформуванням транспортного сектора (залізничного, автомобільного, водного та портового господарства) в контексті підписання Угоди про асоціацію між ЄС та Україною. Для енергетичного сектора (електроенергетики, газопостачання, постачання вуглеводнів та вугільної галузі добувної промисловості) такими ключовими досліджуваними аспектами стали: забезпечення енергетичної безпеки, яку слід розглядати як колективну енергетичну безпеку на основі балансу інтересів України та країн ЄС, оцінки інвестиційної привабливості державних підприємств в енергетичному секторі. Здійснено огляд європейського досвіду щодо вирішення проблеми подолання нестачі інвестицій для розвитку та інноваційного оновлення виробничої інфраструктури, проведено аналіз, визначено переваги та недоліки основних форм державно-приватного партнерства як основного інструменту інвестиційного забезпечення вітчизняного транспорту; розроблено пропозиції щодо вдосконалення економічного механізму управління інвестиційним забезпеченням.
Для науковців, працівників державних органів управління та зацікавлених практиків. Купити
-->