САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


Монографія

Ресурсні можливості розвитку аграрного сектора економіки України : колективна монографія / [Шубравська О.В., Молдаван Л.В., Пасхавер Б.Й. та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук О.В.Шубравської ; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». – К., 2017. – 440 с.: 108 табл., 25 рис.

ISBN 978-966-02-8355-8


Досліджено чинники та обмеження розвитку й ефективного зростання сільськогосподарського виробництва і аграрного ринку. Запропоновані методологічні та методичні підходи до визначення частки аграрного сегмента в національному багатстві України, оцінювання розвитку агропродовольчого виробництва в умовах кліматичних змін та дії інноваційного чинника, формування матриці стратегій інноваційно-технологічної модернізації переробно-харчових потужностей. Розроблено засади концепції Національного кодексу сталого агрогосподарювання.
Для науковців, викладачів і студентів ВНЗ, працівників міністерств і відомств, а також широкого загалу читачів.Ціна: 72 грн
Продано
-->