САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


Монографія

Гриценко А. А.

Архітектоніка економічної безпеки : монографія / Анд-рій Андрійович Гриценко ; НАН України, ДУ \\\"Ін-т екон. та прогнозув. НАН України\\\". – К., 2017. – 224 с.

ISBN 978-966-02-8420-3


У монографії визначено предмет і метод архітектоніки економічної без-пеки, що втілено у розкритті закономірностей внутрішньої будови безпечного розвитку економічної системи на основі сходження від абстрактного до конкретного. З\\\'ясовано основні закони архітектоніки, серед яких виділено за-кони статики і динаміки, та сформульовано головні архітектонічні принципи економічної безпеки. Виявлено базову економічну деструкцію як фундамен-тальний чинник економічної небезпеки, що проявляється у низці диспропорцій і відтворюється у процесі функціонування економіки України, та запро-поновано шляхи подолання деструкцій. Розкрито основні складові механізму безпечного економічного розвитку.Ціна: 50 грн.
Продано
-->