САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


Монографія

Білоусова О. С.

Білоусова О.С. Взаємодія держави та підприємств у фінансовому забезпеченні економічного розвитку : монографія / О.С. Білоусова ; НАН України, ДУ \\\\\\\"Ін-т екон. та про-гнозув. НАН України\\\\\\\". – К., 2017. – 340 с. : табл., рис.

ISBN 978-966-02-8419-7


Досліджено проблеми взаємодії держави та підприємств у фінансовому забезпеченні економічного розвитку. Розкрито теоретико-методологічні засади та інструментарій ефективної взаємодії держави та підприємств. Визначено підходи до підвищення ефективності бюджетно-податкової підтримки, удосконалення методичного та інформаційного забезпечення фінансового розвитку підприємств, а також інститутів взаємодії держави та підприємств у контексті євроінтеграційних процесів. Систематизовано види та інструменти впливу держави на інвестиційні процеси. Фінансове планування підприємств розглянуто з точки зору засобу зменшення рівня інвестиційних ризиків в Україні. Особливу увагу приділено підходам до уніфікації інструментарію фінансового планування, внутрішнього контролю та аудиту.
Для науковців, державних службовців, викладачів, аспірантів, студентів.Ціна: 70 грн.
 Купити
-->