САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


Монографія

Аграрний сектор України на шляху до євроінтеграції / За ред. д-ра екон. наук О.М.Бородіної. – Ужгород: Іва, 2006. – 496 с. ISBN 966–7231–82–8

ISBN 966–7231–82–8


У монографії досліджено історичні засади становлення та розвитку Спільної аграрної політики Європейського Союзу (САП ЄС); узагальнено досвід адаптації аграрного сектора країн Центральної та східної Європи до інтеграції в єдиний європейський агроподовольчих простір; здійснено критичний аналіз економічних та соціальних процесів в аграрній сфері України протягом періоду ринкових трансформацій. На широкому фактичному матеріалі висвітлено особливості економічних взаємовідносин України та Росії в агропродовольчому секторі в контексті євро інтеграції. Запропоновано концептуальні підходи до формування нової аграрної політики України в умовах мінливих викликів ринкової економіки та ризиків євро інтеграційного вектора розвитку. Дана оцінка можливостей імплементації вимог і стандартів САП ЄС у вітчизняну практику.
Для наукових працівників, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, фахівців і керівників аграрної сфери.Продано
-->