САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


Монографія

Боднарчук Т. Л.

Боднарчук Т.Л. Протекціонізм в економічній історії України (ХІХ – початок ХХ ст.) : монографія / Т.Л. Боднарчук ; НАН України, ДУ \\\"Ін-т екон. та про-гнозув. НАН України\\\". – К., 2017. – 256 с.

ISBN 978-966-02-8354-1


Монографія присвячена історико-економічному дослідженню політики про-текціонізму, що проводилася урядом Російської імперії в Україні на етапі ринко-во-індустріальних перетворень. Розкрито особливості ґенези наукового вчення про протекціонізм у вітчизняній економічній думці, обґрунтовано внесок україн-ських вчених у розробку концептуальних засад промислової політики і засобів урядового заступництва. Охарактеризовано соціально-економічні результати впливу протекціонізму на розвиток господарства України в ХІХ – на початку ХХ ст.
Книгу адресовано науковцям, політикам, державним службовцям, викладачам, аспірантам та студентам економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, усім, хто цікавиться історією господарства та економічної політики.Ціна: 60 грн.
Продано
-->