САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


Монографія

Фінансове забезпечення структурної модернізації реального сектора економіки України : кол. моногр. / [Зимовець В.В., Даниленко А.І., Терещенко О.О. та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук В.В. Зимовця ; НАН України, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України». – К., 2017. – 396 с.

ISBN 978-966-02-8338-1


У монографії досліджено теоретико-методологічні підходи до вибору інструментів фінансової політики для структурної модернізації реального сектора економіки України з урахуванням впливу макрофінансових та інституційних чинників. Оцінено масштаби існуючих фінансових обмежень для структурної модернізації реального сектора економіки України. Розроблено нові підходи до оцінки інвестиційних та кредитних ризиків в Україні та визначено напрями їх пом'якшення для активізації інвестиційних процесів у реальному секторі економіки.
Проаналізовано тенденції банківського кредитування підприємств реального сектора та визначено напрями активізації довгострокового кредитування модернізаційних проектів. Проаналізовано структуру державних інвестицій у реальний сектор економіки та узагальнено існуючі у цій сфері проблеми. Визначено напрями усунення фіскальних бар’єрів для здійснення фінансових інвестицій у реальний сектор економіки. Запропоновано застосування кращих зарубіжних практик щодо адміністративної підтримки процесів структурної модернізації реального сектора. Обґрунтовано доцільність створення державою стимулів для концентрації капіталу у високотехнологічних інтегрованих корпоративних структурах.
Монографія буде корисною для наукових співробітників, державних службовців, викладачів, аспі¬рантів, студентів ВНЗ, які цікавляться проблематикою фінансового забезпечення економічного розвитку України.Продано
-->