САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


Монографія

Соціокультурні чинники розвитку українського ринку праці : кол. моногр. / за ред. О.М. Балакірєвої ; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». – Електрон. дані.– К., 2017. – 264 с. – Режим доступу: http://ief.org.ua/docs/mg/285.pdf

ISBN 978-966-02-8353-4


У монографії представлено теоретичну інтерпретацію поняття «соціокультурного» в контексті ринку праці, визначення та структури ключових соціокультурних чинників розвитку українського ринку праці; досліджено трансформацію соціальних норм та ставлення до праці як чинники економічної поведінки, соціокультурні аспекти міграційних процесів та їх вплив на розвиток українського ринку праці, освіту як соціокультурний чинник розвитку українського ринку праці, соціальне відторгнення на ринку праці та соціокультурний потенціал громадянського суспільства. Купити
-->