САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


Монографія

Вахненко Т. П.

Вахненко Т.П. Зовнішні боргові зобов'язання у системі світових фінансово-економічних відносин. - К.: Фенікс, 2006. - 536 с. ISBN 966–651–396Х

ISBN 966–651–396Х


У монографії представлено результати дослідження соціально-економічних передумов і наслідків формування зовнішньоборгових зобов'язань у системі світових фінансово-економічних відносин. Розвинено теоретичну концепцію функціонування зовнішньоборгових механізмів у країнах із низьким і середнім рівнем доходів. Розроблено структурно-функціональну модель взаємовідносин між розвиненими країнами і країнами, що розвиваються, у сферах зовнішньоекономічного обміну, валютного курсоутворення та міжнародного кредитування. Виявлено фактори вихідної динаміки цін на сировинні і промислові товари, експортовані країнами з невисоким рівнем доходів. Розкрито роль зовнішньоборгових процесів у становленні міжнародної системи валютних диспаритетів та обчислено кількісний вплив зовнішньоборгового навантаження на рівень обмінних курсів.
Визначено фінансово-економічні чинники посилення нестійкості зовнішньоборгової позиції України. Розроблено концептуальні засади управління зовнішнім національним боргом для забезпечення довгострокової фінансової стабільності та розширення інвестиційного потенціалу реального сектора економіки в Україні. Запропоновано стратегічні напрями та інструменти вдосконалення національної системи регулювання експорту-імпорту капіталів.
Книга буде корисною для аспірантів, викладачів, наукових працівників, державних службовців, які цікавляться проблематикою міжнародних кредитних відносин та управління зовнішнім державним і корпоративним боргом України.Ціна: 35,00 грн, без ПДВ
Продано
-->