САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


Монографія

Пустовойт О.В. Інституційна природа економічних циклів. Досвід України : монографія / Олег Валентинович Пустовойт ; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». – К., 2016. – 388 с.

ISBN 978-966-02-8067-0


13 із останніх 25 років українська економіка перебувала в кризовому стані, 12 – у стані економічного зростання. У науковому середовищі цей феномен викликав дискусію: періодичність криз та етапів піднесення була ознакою дії випадкових економічних шоків чи циклічних коливань економіки навколо траєкторії довгострокового розвитку ? На ці запитання сучасні теорії економічних циклів не дають змоги знайти відповідь. Водночас без такої відповіді неможливо розробити ані прогнози, ані державну стратегію майбутнього розвитку української економіки. Це спонукало автора монографії до пошуку нової гіпотези про нерівномірність зростання перехідних економік. За її допомоги в монографії зібрані докази того, що дві з чотирьох економічних криз в Україні були спричинені циклами зростання товарного
виробництва, мистецтво регулювання яких суспільство поки ще не опанувало.
Для науковців, працівників органів державного управління, викладачів, аспірантів,
а також усіх, хто цікавиться еволюцією економічної думки щодо нерівномірного зростання національних господарств, сучасною економічною історією України та перспективами її майбутнього економічного розвитку.Ціна: 65 грн
Продано
-->