САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


Монографія

Індикатори науки та інновацій: міжнародні стандарти та практика їх використання в Україні : кол. моногр. / за наук. ред. д.е.н., проф. І.Ю. Єгорова ; НАН України, ДУ «Ін-т економіки та прогнозування НАН України». – К., 2016. – 148 с. : 21 табл.,12 рис.

ISBN 978-966-02-8068-7


Монографію підготував колектив науковців Інституту економіки та прогнозування НАН України. У роботі розглянуто основні міжнародні стандарти з вимірювання науки та інновації в контексті останніх змін; сучасні тенденції використання показників науково-технічної та інноваційної діяльності, що спостерігаються у розвинених країнах, в першу чергу – країнах ЄС; проаналізовано важливі аспекти стану науково-технічної та інноваційної сфери в Україні з використанням міжнародних індикаторів. Особливу увагу приділено показникам результативності науково-технічної та інноваційної діяльності, що відображають ефективність функціонування національної інноваційної системи в цілому.
Розрахована на науковців, викладачів, державних службовців, студентів та аспірантів економічних та інших гуманітарних спеціальностей, підприємців та всіх інших зацікавлених осіб.Продано
-->