САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


Монографія

Енергетичні ринки України: регуляторна конвергенція та інтеграція : кол. наук. моногр. / за. ред. канд. екон. наук Р.З.Подольця ; НАН України, ДУ « Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». – К., 2014. – 212 с.

ISBN 978-966-02-7440-2


Монографія присвячена методології та методам вдосконалення державного регулюван-ня розвитку ПЕК України в умовах міжнародних зобов`язань України у сфері енергетики, що зумовлені уніфікацією мотиваційних факторів реалізації структурних реформ в енергетиці та розширенням зовнішнього виміру політики міжнародних інтеграційних утворень, спрямованої на досягнення колективних цілей економічного розвитку і підпорядкованої чіткій ієрархії стра-тегічних та оперативних завдань.
Для науковців, працівників державних органів управління, викладачів ВНЗ, аспірантів, студентів.Ціна: 40 грн, без ПДВ
 Купити
-->