САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


Монографія

Публічно-приватне партнерство у відносинах держави з міжнародними організаціями та транснаціональними компаніями : кол. наук. моногр. / за ред. чл.-кор. НАН України Т.І. Єфименко ; НАН України, ДУ \"Ін-т екон. та прогнозув. НАН України\". – К., 2015. – 444 с.

ISBN 978-966-02-7773-1


Досліджено проблеми формування та розвитку публічно-приватного партнерства у відносинах держави з міжнародними організаціями та транснаціональними компаніями в контексті створення умов для конкурентоспроможного економічного зростання, заснованого на модернізації механізмів державного управління економікою, інтенсифікації процесів трансферу технологій, розвитку інфраструктурних систем економіки, формування конкурентних відносин та розвитку екосистемного управління. Розроблено методологічні засади формування стратегії співробітництва держави з міжнародними організаціями та транснаціональними компаніями на засадах публічно-приватного партнерства.
Для науковців, працівників державних установ, викладачів і студентів економічних спеціальностей, а також для широкого кола читачів, які цікавляться проблематикою державного регулювання економіки.Ціна: 60 грн, без ПДВ
Продано
-->