САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


Монографія

Українська економічна думка про чинники та пріоритети економічного розвитку : монографія / [В.В.Небрат, Н.А.Супрун та ін.] ; за ред. док. екон. наук В.В.Небрат ; ДУ "Ін-т екон. та прогнозув. НАН України". – К., 2014. – 396 c.: табл., рис.

ISBN 978-966-02-7430-3


У монографії представлені наукові результати дослідження історії вітчизняної економічної думки XIX – початку XXI ст. у взаємозв’язку з господарською практикою та розвитком світової економічної науки. Розкрито еволюцію теоретичних поглядів на джерела, соціально-економічні механізми та пріоритети економічного розвитку під впливом технологічного прогресу, екологічних обмежень, соціокультурних детермінант, ідеологічних та політичних імперативів, екзогенних викликів. Представлено низку оригінальних концепцій українських вчених.
Книгу адресовано вченим-економістам, державним службовцям, викладачам, аспірантам і студентам економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, усім, хто цікавиться історією економічних ідей та теоретичним обґрунтуванням економічної політики.Ціна: 65 грн, без ПДВ
Продано
-->