САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


Монографія

Процеси соціальної мобільності в сучасному українському суспільстві : монографія / [Балакірєва О.М., Головенько В.А., Дмитрук Д.А. та ін.] ; за ред. канд. соціол наук О.М.Балакірєвої ; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». – К., 2014. – 296 с.

ISBN 978–966–02–7426–6


У монографії розкрито вплив ключових чинників системних трансформацій, які є визначальними для сучасного стану процесів соціальної мобільності в Україні, та показано нові різновиди соціальної мобільності в сучасному українському суспільстві, створені під впливом соціально-економічних трансформацій; проаналізована мобільність працюючого населення та її зв’язок з економічними стратегіями та поведінкою; виявлені нові тенденції освітньо-компетентнісної мобільності та освітньої міграції; досліджено виховний потенціал організацій громадянського суспільства та їх можливості як соціального ліфта.
Для фахівців, науковців та широкого кола читачів, які цікавляться питаннями соціальної мобільності в сучасному українському суспільстві під час економічних перетворень.Ціна: 50 грн без ПДВ
Продано
-->