САЙТ ПЕРЕБУВАЄ НА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Наші видання


Наші проєкти
Посилання
Наші партнери


Монографія

Інноваційний розвиток економіки: модель, система управління, державна політика / За ред. д-ра екон. наук, проф. Л.І.Федулової. – К.: Основа, 2005. – 552 с. ISBN 966–699–117–9

ISBN 966–699–117–9


Розглянуто сутність і характерні особливості інноваційної моделі розвитку економіки та виявлено причини і фактори, що створюють можливість її реалізації в Україні. Обґрунтовано досвід зарубіжних країн, які стали на шлях постіндустріального розвитку та сформували інноваційну економіку. Значну увагу приділено аналізу сфери інформаційно-комунікаційних технологій та високоінтелектуальних послуг, трансферу технологій. Виходячи із наявного освітнього та науково-технічного потенціалу, запропоновано заходи державної політики, що сприятимуть ефективності економічних перетворень та становленню національної інноваційної системи України як основи інституційного забезпечення економічного та соціального розвитку.
Для студентів, магістрантів, аспірантів, спеціалістів організацій та державних службовців, що вивчають сучасні проблеми інноваційного розвитку економіки.Ціна: 37,00 грн, без ПДВ
Продано
-->